Guziki

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmującymi

 • dokumentację kancelaryjną wg instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE Nr 129:

 1. EDUKACJA:
  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o dziecku,
  • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
 3. SPRAWY KADROWE:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. ARCHIWUM:
  • akta osobowe pracowników,
  • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
  • dokumentacja Rady Rodziców,
  • dokumentacja finansowa przedszkola,
  • dzienniki zajęć przedszkola.
 6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
  • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi - dyrektor przedszkola w każdy poniedziałek i piątek w godz.: 12.00 16.00
 2. Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Instrukcja kancelaryjna

Statut Przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

14-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 359