Guziki

Zestaw programów i podręczniki

Realizowane programy pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W godzinach 8-13 - odbywa się realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Programy uzupełniające:

 1. „Co? Po co? I jak? - Program wychowania przedszkolnego”
  • autor E.: Skłodownik-Rycaj
  • numer dopuszczenia DKOS-5002-26/05;
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4 /2005
 2. „Dziecięca matematyka - Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych”,
  • autor: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.
  • numer dopuszczenia DKW-4012-5/01;
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2001
 3. „Program współpracy z rodzicami w zakresie terapii logopedycznej”,
  • autor: Wójcik K
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2005
 4. Innowacja Naturalna Nauka Języka
  • autor: Czerwieńska-Klemke E.;
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/1999
 5. Innowacja Przyjaciele Zippiego;
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2005
 6. Program Co , jak, ile
  • autor: E. Słodownik Rycaj
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2010
 7. Program wychowawczy Przedszkola nr 129
  • Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2010
 • (1) „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” ( Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • (2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dziennik Ustaw z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730)

Wybrany program edukacji przedszkolnej dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i:

 1. stanowi:
  • opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009r. Nr4, poz.17),
 2. zawiera:
  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  2. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  5. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 312